شعب خرید غیر حضوری(ارسال مرسولات):دو انبار آی نردبان هر دو در خیابان امام خمینی تهران واقع شده اند.
شعبه خرید حضوری:استان تهران شهرستان تهران خیابان امام خمینی(ره)خیابان دین محمدی پلاک ۱۱۳

ارسال مرسولات همه روزه به سراسر ایران انجام میپذیرد.(ارسال به وسیله باربری انجام میپذیرد)